Jump to content

LavaDePablo

Members
  • Posts

    7
  • Joined

  • Last visited

About LavaDePablo

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

LavaDePablo's Achievements

Newbie

Newbie (1/6)

1

Reputation

  1. Staða netþjóns - Snemma þróun Islandia Life? Islandia lífið er nýtt og spennandi lífsverkefni sett upp af hópi reyndra leikmanna, Islandia lífið hefur verið búið til til að fara aftur í hlutverkaleik, við leggjum áherslu á erfiða reynslu sem gerir þér kleift að vera það sem þú vilt og fá þér sneið af íslensku lífi. Af hverju að spila með okkur? Við erum fyrsta samfélagið til að leika sem Ísland Við bjóðum upp á einstaka og fjölbreytta reynslu Hollur og skilningur Starfsmenn tilbúnir að leggja tíma í verkefnið. Rétt reynsla af hlutverkum, sögur, atburðir, buisnensses og fleira. Við munum aldrei taka við eitruðum leikmönnum í og þrýsta á jafna og skemmtilega menningu Geta til að vera eins og þú vilt vera Við tökum fókusinn frá bardaga. Kort hannað fyrir Roleplay sem lítur vel út! Einstök kortagerð sem er í burtu frá venjulegu tempruðu / hitabeltiseyjunni sem sést á netþjónum Ný upplifun, atburðir sem þú getur byrjað, hæfileiki til að lifa lögmætum og samt græða góða peninga. Fyrirhugaðar aðgerðir okkar Raunhæfar íslenskar veðurspár Blizzards! Veðrið á Íslandi getur verið hættulegt svo vertu viss um það safnast upp heitt, Blizzards geta fengið þig spunninn og glatað, sem betur fer eru leitar- og björgunarsveitir sem bíða eftir að bjarga þér! Norðurljós Já norðurljós þú heyrðir mig! Ísland er staðsett á norðurhveli jarðar og á veturna norðurljós foracst er nokkuð oft hátt og segjum bara undur þessa heims og það væri ekki rétt að búa til þetta kort og ekki hafa þau með svo að líta út fyrir þau þegar þau eru gefin út! Kennileiti Hér má sjá Hallgrímskirkju, þetta er þekktur ferðamannastaður Íslendinga í borginni reykjavik munum við taka kennileiti sem þetta inn á kortið. Bláa lónið Fleiri skipulögð aðgerðir hér: Smelltu á mig Við stefnum að því að hafa fleiri eiginleika þegar fram í sækir Það sem við erum að leita að! Starfsfólk Við erum að leita að fúsum starfsmönnum sem vilja vera í sundur næsta kúl hlut, við leggjum áherslu á hollustu og sérstakt samband milli meðlima hamingjusamt og vinalegt starfsfólk sem mun koma sér saman við fólk, sama hvaða þjóðerni, menningu og bakgrunnur er og til að halda starfsgrein og háum stöðlum á öllum tímum, við erum að leita að fólki sem getur talað ensku og hugsanlega íslensku sem bónus en það er ekki skilyrði, við stefnum að því að hafa starfandi starfsfólk sem nær yfir fjölbreytt tímabelti svo stöðugt eftirlit er með. Þróun Við erum að leita að forriturum með þessa getu núna: Áferð Fyrirmynd Þróun landsvæða Forskriftir Ef þú vilt vera í sundur frá verkefninu vinsamlegast taktu þátt í ósamræminu og skilaboð til mín eða stjórnanda. Fjárfestar og framlög Ef þú hefur áhuga og vilt hjálpa okkur á einhvern veginn skaltu skoða Pateron okkar þar sem þú getur hjálpað okkur að halda uppi, uppfærslum og greiðslum. Þú hefur einhverjar athugasemdir? Hafðu samband við mig, starfsfólk eða verktaki Discrod
  2. This is because these are planned features that have not been made or added just yet so we can’t provide the arma images but will sure show them once implemented, but for now we use images to represent and show what we are planning on including, thank you for your question though
  3. Server Status - Early Development Islandia Life? Islandia life is a new and exciting life project set up by a group of experienced players, Islandia life has been created to go back to roleplay, we focus on a hard-core experience allowing you to be what you want and get a slice of the Icelandic life. Why play with us? We are the First community to Roleplay as Iceland We offer a unique and varied experience Dedicated and understanding Staff members willing to put the time into the project. Proper roleplay experience, stories, events, businesses and more. We will never accept toxic players in and push for a equal and fun culture Ability to be who you want to be We take the focus away from combat. A map designed for Roleplay that looks good! Unique map design which is away from the standard temperate/tropical island seen in life servers Fresh experiences, events that you can start, ability to live legaly and still make good money. Our Planned Features Realistic Icelandic Weather Forcasts Blizzards! Icelands weather can be deadily so make sure you wrap up warm, the Blizzards can get you spun around and lost, luckily there are Search and rescue teams waiting to save you! Northen Lights Yes northen lights you heard me! Iceland is located in the north hemisphere and in the winter the northen lights foracst is quite frequently high and lets just say there a wonder of this world and it wouldnt be right to make this map and not include them so look out for them on release! Landmarks Here you can see Hallgrímskirkja this is a well known tourist attraction of icelandic loacated in the city of reykjavik, we will be including landmarks like this in the map. Blue Laggon More Planned Features Here: Click me We plan to include more features as we progress on. What We Are Looking For ! Staff We are looking for eager staff members looking to be apart of the next cool thing, we strive for the dedication and special bond between members of happy and friendly staff that will get along with people no matter what nationality,culture and background and to keep profession and high standards at all times, we are looking for people that can speak English and possibly Icelandic as a bonus but its not a requirement, we aim to have active staff covering a wide range of time zones so there is constant monitoring. Development We are looking for developers of these abilitys at the current moment: Texturing Modeling Terrain Developing Scripting If you want to be apart of the project please join the discrord and message me or a member of managment. Investors and contributions If you are intrested and wanna help us out in someway go and check out our Pateron where you can help us with up keep,updates and payments. You Got Any Qustions ? Contact me,staff or a developer Discrod
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.